Start bouw 1e mantelzorgwoning in de regio

Start bouw 1e mantelzorgwoning in de regio

Eerste officiële vergunning afgegeven voor het verlenen van mantelzorg in een bijgebouw binnen de gemeente Maasdriel.

Omdat in de toekomst de druk op de mantelzorg toe zal nemen, heeft de gemeente Maasdriel een vergunning verstrekt voor het verlenen van mantelzorg in een nog te bouwen bijgebouw.

Mantelzorg is vrijwillig geleverde zorg die mensen onbetaald en informeel aan elkaar geven. Deze term wordt doorgaans gebruikt voor vormen van zorg die meer dan drie maanden duren en/of meer dan 8 uur per week in beslag nemen. Onderzoek wijst uit dat kwetsbare burgers 80% van de dagelijkse hulp in de thuissituatie ontvangen van familieleden, vrienden en andere naasten.

De Meijer Timmer- en Klussenbedrijf realiseerde voor de familie Timmermans uit Hedel het bijgebouw.